Hendelseskalender

Hovedkorpset - Øvelse
Torsdag 17 Juni 2021, 18:30 - 20:30
Kontakt Torild Rosenvinge

Smittevern:
Viktig at alle er nøye med dette nå, slik at det ikke kommer ny opp- blomstring, og slik at vi ikke risikerer at hele korpset må i karantene hvis det oppstår et smittetilfelle blant oss.

Viktigst:
Elever som har forkjølelsessymptomer skal ikke møte opp.

For øvrig:

 • Håndvask/spriting før og etter øvelsen.
 • Foresatte anbefales hovedsakelig å vente ute. Dersom noen trenger å vente inne, anbefales bruk av munnbind.
 • Forsøk så langt som mulig å holde 2 meters avstand til andre.
 • Faste plasser. Ikke lov til å bytte stol. Stoler sprites mellom gruppene.
 • Under øvelsen: rekk opp hånden hvis du trenger noe, så vil du få hjelp av en voksen.
 • Løping inne er ikke tillatt.
 • Alle kan dessverre ikke være tett på hvem de vil nå. Barna/ungdommene må hovedsakelig holde seg til sine vanlige kohorter. Korpset vil plassere musikanter som ikke er i samme kohort med 2 meters avstand.
 • Blåsere benytter papir på gulvet til tømming av kondens. Eleven kaster dette i søppelkassen etter øvelsen.
 • Ingen får ta på/spille på hverandres instrument i pausene. (Gjelder også slagverksutstyr)
 • Slagverkere må huske å ta med sine egne trommestikker. (Sett gjerne navn på)
 • Ikke lov å dele notestativ. Ta med eget.
Sted Våle samfunnshus