VELKOMMEN TIL VÅRKONSERT

Torsdag 4. April arrangerer vi vårkonsert i Våle Samfunnshus.

Alle spillere og drillere møter kl 17.45

Konserten starter kl 18.00

Mer informasjon her